Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Calendari de trobades

Dia 3 d'octubre: Inauguració curs 2023- 2024 

Dia 11 de desembre: Sortida amb motiu del Dia Internacional de les Muntanyes