Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67 €/crèdit

Any d'inici

2018/2019

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català/Castellano (100%)

Places

20 a Lletres i 5 al CFC

Coordinació

Daniel Paül i Agustí mastermuntanya@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Calendari de preinscripció i matrícula 2024-25
Calendari de preinscripció i matrícula 2024-25
Calendari de preinscripció i matrícula 2024-25
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Calendari de classes 2024-2025
Calendari de classes 2024-2025
Calendari de classes 2024-2025
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

web

 

El Màster Universitari en Gestió d’Àrees de Muntanya, de caràcter professionalitzador, és un màster oficial que proposa la formació especialitzada de postgraduats universitaris amb capacitat:

  • D’anàlisi específica de les dinàmiques, potencialitats i problemàtiques de les àrees de muntanya.
  • De fer propostes i organitzar iniciatives innovadores de planificació i gestió per al desenvolupament sostenible d’aquests espais, tant des de l’àmbit públic com de la iniciativa privada.

És un Màster innovador en el seu camp de coneixement ja que no existeix una oferta formativa adreçada específicament a la gestió d’àrees de muntanya en tot l’entorn.

És un Màster semipresencial de 60 ECTS i es pot cursar a temps complet en un 1 any, o a temps parcial en 2 anys. La part presencial s'imparteix a Lleida entre els mesos d'octubre i gener, la resta s'imparteix online a través del Campus Virtual.

També podeu cursar algunes assignatures del màster de forma independent per obtenir el títol de "Especialista universitari en Eines de planificació, gestió i emprenedoria en àrees de muntanya". Podeu trobar tota la informació al Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida (5 places ofertades).

La col.laboració dels Departaments de Geografia de les cinc universitats que ofereixen el màster: Universitat de Lleida (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili suposa una garantia de qualitat degut a la llarga tradició acadèmica i de recerca en la temàtica muntanyenca. Aquesta col.laboració es veu reforçada gràcies al suport de l'IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran).