Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Pràctiques externes i pràctiques extracurriculars

Pràctiques externes

Es realitzaran en empreses o administracions que treballen en la planificació dels territoris de muntanya o la seva dinamització econòmica, en les quals els estudiants realitzessin funcions d'estudi i diagnosi de la realitats físiques i socioeconòmiques de la muntanya i/o de realització o desenvolupament de plans o propostes d'ordenació o desenvolupament d'activitats en àrees de muntanya.

Llistat amb les principals empreses, entitats i organismes on realitzar les pràctiques externes

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL

Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques acadèmiques externes  extracurriculars (PAEE) són una activitat regulada que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiant.

Es realitzen en empreses, institucions, entitats i fins i tot en serveis universitaris.

L’objectiu és permetre a l’estudiant:

  • aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica,
  • afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i
  • facilitar la seua incorporació al món laboral.

Una de les principals opcions, dins del Màster, per realitzar les pràctiques extracurriculars és a través d'Odisseu.

Les Ajudes al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l'estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses situades a municipis rurals, a fi de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l'establiment d'aquests joves a les zones rurals. Estan impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d'Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.