Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Normativa de la titulació

Pràctiques externes

Es realitzaran en empreses o administracions que treballen en la planificació dels territoris de muntanya o la seva dinamització econòmica, en les quals els estudiants realitzessin funcions d'estudi i diagnosi de la realitats físiques i socioeconòmiques de la muntanya i/o de realització o desenvolupament de plans o propostes d'ordenació o desenvolupament d'activitats en àrees de muntanya.

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL