Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Exàmens

Sistema d'avaluació: consulteu les guies docents de les diverses assignatures del màster per veure el sistema d’avaluació (treball, presentacions, exàmens, etc.). Les dates dels eventuals exàmens es publicaran al campus virtual.