Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12423 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ A ALTA MUNTANYA B 9
12422 ANÀLISI, DESCRIPCIÓ I DIAGNOSI A LA MUNTANYA MITJANA/SECA B 3
12420 MEDI AMBIENT, ECONOMIA I SOCIETAT EN ÀREES DE MUNTANYA B 9
12421 EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LES ÀREES DE MUNTANYA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12436 SIG, PLANEJAMENT I PAISATGE O 3
12430 SOCIETAT I CULTURES DE MUNTANYA O 3
12433 GESTIÓ HIDROLÒGICA O 3
12426 MOBILITAT ALTERNATIVA EN ÀREES DE MUNTANYA O 3
12425 GESTIÓ ENERGÈTICA O 3
12424 DESENVOLUPAMENT LOCAL I TERRITORIAL O 3
12439 LA CARTOGRAFIA DE LA MUNTANYA O 3
12431 RUTES TURÍSTIQUES O 3
12440 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
12428 TALLER MUNTANYA MEDITERRÀNIA I TURISME O 3
12434 RISCOS NATURALS EN ZONES ALPINES O 3
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12441 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6