Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

VILA RECIO, MARC

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament:
Adreça electrònica: marcvila@ub.edu

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió d'Àrees de Muntanya - UdL 1 LA CARTOGRAFIA DE LA MUNTANYA