Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

MARTÍN BARCELÓ, MARINA

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament:
Adreça electrònica: marinambarcelo@gmail.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió d'Àrees de Muntanya - UdL 1 MOBILITAT ALTERNATIVA EN ÀREES DE MUNTANYA