Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

PALLARES BLANCH, MARTA

Categoria: SUBSTITUT 2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: marta.pallares@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió d'Àrees de Muntanya - UdL 1 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ A ALTA MUNTANYA
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Grau en Turisme - UdL 2 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS
Grau en Geografia - UdL 2 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS
Grau en Educació Primària - UdL 2 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 2 TURISME CULTURAL I DE CIUTAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS
Grau en Geografia - UdL 3 CIUTAT I URBANISME
Grau en Geografia - UdL 3 PENSAMENT GEOGRÀFIC. EVOLUCIÓ CONCEPTUAL I METODOLÒGICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 3 PENSAMENT GEOGRÀFIC. EVOLUCIÓ CONCEPTUAL I METODOLÒGICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 3 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
Grau en Turisme - UdL 4 TURISME CULTURAL I DE CIUTAT
Grau en Geografia - UdL 4 TURISME CULTURAL I DE CIUTAT
Grau en Educació Social - UdL 4 DESIGUALTAT I EXCLUSIONS. INTEGRACIÓ I COOPERACIÓ
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 4 CIUTAT I URBANISME