Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

MOREN ALEGRET, RICARD

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament:
Adreça electrònica: ricard.moren@uab.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió d'Àrees de Muntanya - UdL 1 MEDI AMBIENT, ECONOMIA I SOCIETAT EN ÀREES DE MUNTANYA