Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

MACIA AMOROS, JAUME

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA
Email: jaume.macia@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió d'Àrees de Muntanya - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES
Grau en Geografia - UdL 1 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN
Grau en Turisme - UdL 2 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 2 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 2 RECURSOS PATRIMONIALS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN
Grau en Turisme - UdL 3 RECURSOS PATRIMONIALS
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Geografia - UdL 4 RECURSOS PATRIMONIALS
Grau en Geografia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 4 RECURSOS PATRIMONIALS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU